Świecki Mistrz Ceremonii
SZYMON WIDERA

Jestem Mistrzem Świeckich Ceremonii Pogrzebowych z wieloletnim stażem. Prowadziłem już kilkaset ceremonii na terenie Naszego kraju i poza nim. Z wykształcenia jestem prawnikiem, z 10 letnim doświadczeniem w samorządzie.

Podczas pogrzebu, staram się być „ustami rodziny” zmarłego. Zawsze dbam o należyty przebieg ceremonii, podczas której najważniejsze jest wspomnienie zmarłego, oddanie mu hołdu w trakcie wygłaszania laudacji, chwila zadumy, jak i godne odprowadzenie zmarłego na wieczny odpoczynek.

Jestem obecny podczas całego obrzędu, zawsze służę dobrym słowem, jak i każdą inna pomocą.

Gwarantuję prowadzenie usług funeralnych na najwyższym poziomie. Istnieje możliwość organizacji pogrzebu wraz z muzyką, lub realizacji innego życzenia zmarłego.

Współracuję z trębaczem i skrzypaczką.

Zakres usług:

  • prowadzenie ceremonii pogrzebowych (wraz lub zamiast osoby duchownej),
  • pisanie laudacji (mów pogrzebowych), na zamówienie,
  • zapewniam pomoc psychologiczną,
  • współpracuję z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie spadkowym.

całodobowe wsparcie
+48 513 613 761


Świadczę usługi na terenie Województw:


śląskiego,
podkarpackiego,
lubelskiego,
lubuskiego,
łódzkiego,
mazowieckiego,
małopolskiego,
dolnośląskiego,
świętokrzyskiego,
opolskiego.

Pogrzeb świecki jest bardzo osobistą formą ceremonii.

Mistrz Ceremonii skupia się na życiu osoby którą żegna, nie na tym co może po śmierci się wydarzy a co było. Opowiada o filozofii, życiu i miłości. Często w akompaniamencie wybranej przez rodzinę muzyki.

Cena udziału mistrza ceremonii w ceremoniale pogrzebowym jest zróżnicowana i zaczyna się od 400 zł.

Ceremonia pogrzebowa która może się odbyć bez względu na rodzaj cmentarza ( komunalny czy wyznaniowy ). Zarząd cmentarza wyznaniowego jest zobowiązany do umożliwienia pochówku bez żadnej dyskryminacji, a ksiądz nie może odmówić pogrzebu na gruncie prawa powszechnie obowiązującego. Może odmówić udziału w nim i wykorzystania kaplicy cmentarnej. Ale samego pochówku zabronić nie może. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo pochowania ma najbliższa rodzina zmarłego. Są to w kolejności:

  • pozostały małżonek,
  • krewni wstępni,
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

MOJA AKTYWNOŚĆ MEDIALNA


Obejrzyj nagranie wywiadu przeprowadzonego ze mną w tv Superstacja